Kontakt: 

Telefon: 14 681 06 55 

 E-mail: transkop_sc@tlen.pl

     Nasza firma powstała w 1994 roku poprzez połączenie dwóch firm jednoosobowych. W początkowym okresie działalności świadczyliśmy usługi dla ludności tylko jednym samochodem wywrotką i koparką.

    Z roku na rok rozwijamy swą działalność poprzez nawiązywanie współpracy z Samorządami i zakładami budowlanymi. Świadczymy również usługi osobom prywatnym na co pozwala nam szeroki zasób wyposażenia technicznego, sprzętu i pojazdów. Dostępne mamy sprzęty o różnych parametrach technicznych, co pozwala realizować nam specjalistyczne roboty budowlane.

    Z roku na rok Firma rozwijając się i gruntując pozycję na rynku, pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Unijnego z projektu nr RPPK.01.01.00-18 252/09 pn. "Zakup nowoczesnych urządzeń przez firmę Transkop szansą na jej szybki rozwój" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Za pozyskane środki zakupiliśmy: Traktor ze stabilizatorem doczepnym, rozsiewacz środka wiążącego do stabilizacji gruntu oraz mobilną kruszarkę szczękową z separatorem magnetycznym i napędem.

    Oferujemy szeroki zakres usług i staramy się odpowiadać na aktualne zapotrzebowania regionu. Nasza oferta została rozszerzona o sprzedaż materiałów budowlanych takich jak: kruszywa, piaski itp.

    Po 22 latach działalności naszą załogę stanowi wyszkolona kadra z uprawnieniami do pracy na wyspecjalizowanym sprzęcie. Nasi pracownicy to ludzie solidni, zdyscyplinowani, z długoletnim doświadczeniem i stażem pracy w firmie "TRANSKOP".

    Wszystkie kontrakty realizujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej gwarantując dobrą jakość i terminowość wykonywanych robót.

 

Zapraszamy do współpracy.